Back to archive

Bedrijvenmarkt Engineering Windesheim

(For English scroll down)

Op dinsdag 17 maart nemen we deel aan de Bedrijvenmarkt Engineering op hogeschool Windesheim in Zwolle. Deze bedrijvenmarkt wordt georganiseerd voor studenten van de opleidingen Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde, Logistics Engineering en Werktuigbouwkunde.

Bij RPflow (Rollepaal, Ramix en Romit) zijn we altijd op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde stagiairs en afstudeerders. Ook op het gebied van engineering hebben we leuke en interessante stage- en afstudeermogelijkheden.

Wil jij ook stagelopen of afstuderen bij een internationale hightech organisatie met volop doorgroeimogelijkheden? Kom dan 17 maart naar de Bedrijvenmarkt Engineering en bezoek onze stand. We vertellen je graag over de mogelijkheden binnen onze organisatie!

Praktische informatie
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Locatie: Windesheim, Campus 2-6, Zwolle, X-gebouw

bedrijvenmarkt-hover

English

Business market Engineering Windesheim

On Tuesday the 17th of March we will participate at the Business market Engineering at Windesheim, University of Applied Sciences, in Zwolle. This business market is organized for students of the Electrical Engineering, Industrial Product Design, Technical Business Administration, Logistics Engineering and Mechanical Engineering courses.

At RPflow (Rollepaal, Ramix and Romit) we are always looking for enthusiastic and motivated trainees and graduates. We also have interesting internships and graduation options in the field of engineering.

Are you interested in doing an internship or graduation project at an international hightech organization? Come visit us on the 17th of March at Windesheim and join us at our booth. We will tell you all about the possibilities at our organization!

Practical information
Time: 2.30 - 4.30 p.m.
Location: Windesheim, Campus 2-6, Zwolle, X-building

Subscribe to our newsletter

By subscribing to our newsletter you allow us to process your personal details in accordance with our privacy statement